P1060520cute.jpg

CUSTOMER SUCCESS

It's not every day in life we can live and build the world we close our eyes to see.

WE ARE EMPOWERING HAPPINESS.

YOU ARE THE NEXT.

At WeGrow Edu (WE), Result is the only core value that we as builders never compromise. Builders understand that there is no magic bullet to get things done over the night but a non-stop effort to get things moved in the direction of the ultimate vision we hold so dearly to our hearts.

Welcome to

STARTUP LIFE

JOB DESCRIPTION

  • In charge of all communications between Teaching Centre and customers

  • Account tracking to ensure customer success

  • Ensure safeguarding and guidelines are applied and upheld in line with standards and policy for the following areas:

  •  Child Protection 

  •  Equality, Diversity and Inclusion 

REQUIREMENTS

  • Experience in sales and sales support related positions

  • Love for children

  • High proficiency in English

  • Strong desire for learning and growth

COMPENSATION PACKAGE

  • To be negotiated

Apply

 

Click HERE to apply

Hotline: 0983082056

Email: chi.nguyen02@wegrow.edu.vn (Recruitment Associate)

We are waiting for you, our next Builder!

MEET THE TEAM

Work hard. Work harder.

(Just kidding. We do play and have lots of FUN!)

P1060469.JPG

Thu Hà, Sales Team Leader

ALWAYS LEAN IN! - Đó là điều mình luôn tâm niệm là điều phải làm với tuổi trẻ.

WE Team cho tôi lí do để được dấn thân với tất cả những gì mình có.

P1060458.JPG

Tú Nguyễn, Level 3

Tôi rất thích khái niệm IKIGAI của người Nhật. Đó là điểm hội tụ của việc mình đam mê, việc mình có năng lực và việc có giá trị cho xã hội. Nói thế không phải là tôi đã tìm ra IKIGAI chính xác của mình, nhưng tôi biết mình đang ở một nơi khuyến khích bản thân hoàn thiện và tìm kiếm nó mỗi ngày.

P1060325.JPG

Tú Lưu, Level 1

Còn nhớ cảm giác lúc hết ngày đầu tiên đi làm mà tưởng như bằng mấy tháng vì có quá nhiều thứ phải học. Thật may vì luôn có những người cộng sự hỗ trợ và dẫn dắt hết mình.

Nhưng sau tất cả, vẫn là chính mình phải cố gắng mỗi ngày!